Ook deze dag gaat voorbij

 

je wacht op haar, je weet
dat ze snel komt
en met haar komst
een ander licht de kamer
binnen stromen zal
een zachter licht

welhaast
een neergestreken laatste uur
van zomerdag, een fluistertoon
een licht dat in haar aanschijn
resoneert, haar huid een haar
bij je vandaan, een boek

op schoot

© Gt