Was ihr der Geist der Zeiten heisst, das ist im Grund des Herren eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln – *Goethe

 

hier ben je dan daar sta je
in de wereld van mensen wees welkom en zwelg
in het nooit aflatend veinzen de kudde
van volgers en vreemden sluit aan er is plaats
een afgrond te vinden een ader te laten
vergeet wat je toch abusievelijk weet
je rol in de orde de chaos het reilen
het zeilen de pegels het paaien het naaien
het graaien de honden de haaien het branden
van banden om broeders en zusters geclusterde
bommen het breken het braken het buigen het missen
van benen en leef toch het bruisende leven vooral

de ik zit alleen nog met face in mijn phone
ook al ben ik op een feestje generatie
de ik weet niks van one-on-one communicatie generatie
de ik sterf liever dan dat ik inlever generatie
de alle kinderen volgens farmaceutische richtlijnen
gediagnosticeerd generatie
de ik vreet me liever vol
dan dat ik kijk wat ik vreet generatie
de niets zal me hinderen
ongeacht de consequentie generatie

de ik zie in geen gezicht meer generatie

de generatie

degeneratie

© GtH

Geef een reactie